ALFABETISCHE LIJST - Alphabetic List (Dutch)

Beuk (Fagus sylvatica)
Beuk (Fagus sylvatica)
Bosrank (Clematis vitalba)
Brem (Sorathamnus scoparius)
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
Gelderse roos (Viburnum opulus)
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
Gewone lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Gewone lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Gewone vlier (Sambucus nigra)
Grauwe els (Alnus glutinosa)
Grove den (Pinus sylvestris)
Haagbeuk (Carpinus betulus)
Haagbeuk (Carpinus betulus)
Haagbeuk (Carpinus betulus) winter
Jeneverbes (Juniperus communis)
Klimop (Hedera helix)
Koraalmeidoorn (Crataegus rosiformis)
Koraalmeidoorn (Crataegus rosiformis)
Krentenboompje (Amelanchier sp.)
Krentenboompje (Amelanchier sp.)
Laurierkers (Laurus laurocerasus)
Laurierkers (Laurus laurocerasus)
Mahoniestruik (Mahonia aquifolium)
Sleedoorn (Prunus spinosa)
Sleedoorn (Prunus spinosa)
Sporkehout (Rhamnus frangula)
Sporkehout (Rhamnus frangula)
Trosvlier (Sambucus racemosa)
Tweestijlige meidoorn (Crataegus oxyacantha)
Vogelkers (Prunus padus)
Vogelkers (Prunus padus)
Wilde kastanje (Aesculus hippocastanum)
Wilde kastanje (Aesculus hippocastanum)
Wilde kastanje (Aesculus hippocastanum)
Zomereik (Quercus robur)
Zomereik (Quercus robur)
Zomereik (Quercus robur)
Zomereik (Quercus robur) vrucht